Vyhledat:
FOTOGALERIE      Czech  |   English  |  

Co jsou to skotské tance?

 Skotské tance lze podle obtížnosti rozdělit od nejjednodušších k nejnáročnějším do tří základních skupin: ceilidh, country a highland dances. Z hlediska rytmického se skotské tance dělí na reely, jigy a strathspeye. Hudební doprovod vytváří hudební skupina složená obvykle z houslí, akordeonu, flétny, piana a basy, jen v případě highland tanců bývají nejčastějším doprovodným nástrojem skotské dudy. Jak u ceilidh, tak i u country tanců se jedná o tance živé, které si můžete zatancovat nejen ve Skotsku, ale kdekoliv po světě, při skotských společenských událostech jako jsou plesy, svatby, taneční zábavy.
Neopominutelnou zásluhu na tomto dnešním rozšíření skotských tanců má RSCDS, která byla již v roce 1923 v Glasgově založena jako Scottish Country Dance Society (později po převzetí patronátu samotnou královnou v roce 1954 se do názvu dostává i slovo Royal) a která se začala zabývat sbíráním a uchováním tradičních skotských tanců. K naplnění tohoto cíle společnost rekonstruuje řadu tanců uchovaných ve starých rukopisech, sebrané tance zveřejňuje ve svých publikacích, standardizuje technické požadavky na provádění kroků a tanečních figur. Po počátečním sdružování v rámci britských ostrovů se celá společnost internacionalizuje, čehož důsledkem je např. fakt, že stejné tance si lze zatancovat ve Skotsku, stejně jako v Japonsku. V současné době má celá společnost (se sídlem v Edinburghu) více než 25.000 členů organizovaných ve skupinách, tzv. "branches" v mnoha zemích světa. Společnost vychovává a certifikuje učitele skotských tanců, vydává audio nahrávky s taneční hudbou a video nahrávky, na kterých jsou zachyceny nejznámější tance. V neposlední řadě organizuje bohatý společenský život, plesy, setkání, workshopy aj.

Ceilidh tance

Ceilidh je slovo z jazyka gaelic a významově se pod ním skrývá sešlost lidí, kteří spontánně zpívají, vyprávějí, tancují, muzicírují, a to obvykle v soukromém domě. Postupem doby s vývojem společnosti se upravil význam tohoto slova a ceilidh dancing je dnes chápáno spíše jako záležitost párového tancování oproti country dancing, kde jde o tance setů, které se skládají z párů. A tak ceilidh tance jsou charakteristické nejen tím, že základní taneční jednotkou je pár, ale jsou určeny pro libovolný počet párů, základní formací bývá kruh okolo celé taneční místnosti, složitost tanců není příliš velká, dochází ke střídání partnerů atd.

Skotské country tance

Skotské country tance jsou moderní formou tanců, které byly populární v Anglii a Skotsku v 18. století. Jejich původ lze najít ve francouzských čtverylkách, které ovlivnily společenský tanec po celé Evropě a postupem civilizačního vývoje i v Americe. Staly se oblíbenými zejména mezi obyvateli velkých měst a v průběhu 19. a 20. století se postupně rozšířily po celém Skotsku. Zde ovlivňují skotské tance v té době moderní tance jako waltz, one-step atd. Součástí country tanců se stávají i různé prvky highland dancing, tanců horalů ze skotské Vysočiny. Country tance se tancují ve skupinách většinou tří až pěti párů, které tvoří taneční set. Set bývá nejčastěji řadový, kde jednu řadu tvoří tanečnice a druhou proti nim stojící tanečníci, dále pak čtvercový, kde každý pár stojí na jedné straně čtverce, či výjimečně trojúhelníkový. V tancích se většinou kombinují sólové figury prvního páru s pohyby ostatních tanečních párů a lze tak vytvořit nespočetné množství kombinací. Základem pro skotské country tance je asi dvanáct tanečních figur, jejichž osvojení umožňuje zvládnout velkou většinu těchto tanců. Řada tanců však obsahuje své vlastní pohybové variace a taneční formace, díky nimž se tance stávají zvláštními, unikátními a mnohdy ještě zábavnějšími. K provádění skotských tanců je vhodné zvládnout i zvláštní krokovou techniku, kde je kladen důraz na celkovou přesnost a vytříbenost provedení. Je registrováno cca 7.000 různých skotských country tanců, z čehož okolo 1000 tanců patří k těm trvale tancovaným, které nemají jen lokální význam. Mnoho tanců pochází z tradičních zdrojů, jakými jsou staré rukopisy a tištěné sbírky tanců, ale mnoho jich také bylo vytvořeno teprve v nedávné době. Právě spojení staré taneční kultury s moderními prvky vytváří to, co je na skotských country tancích přitažlivé. Skotské tance provází i celá etiketa, související s tím, že tyto tance jsou velmi společenské (úsměv a oční kontakt s tanečním partnerem jsou téměř povinností) a vytvářejí příležitosti k odpočinkovému flirtování. Taneční akce mají svůj řád, pořadí jednotlivých tanců je známo předem.